Utbildning och universitetsforskning

Motion 1998/99:Ub801 av Birger Schlaug (mp)

av Birger Schlaug (mp)
Motion till riksdagen

1998/99:Ub801

av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Utbildning och universitetsforskning

Miljöpartiets motion disponeras i sina huvuddrag efter
regeringens budgetproposition för 1999, utgiftsområde 16
"Utbildning och universitetsforskning". Utgiftsområde 15
"Studiestöd" behandlas i anslutning till den utbildning stödet
avser.

Innehåll

1 Barnomsorg, förskola och grundskola 3

1.1 Allmänna mål 3

1.2 Barnomsorg och förskola 4

1.2.1 Kvalitetsgaranti för förskolor 5

1.2.2 Effekter på förskollärarutbildningen 6

1.3 Grundskolan 6

1.3.1 Stöd till elever med specifika läs- och skrivsvårigheter 7

1.3.2 Modersmålsundervisning 8

1.3.3 Mobbning 8

1.3.4 Fritidsverksamheten 9

1.3.5 Tillsyn av skolan 10

1.3.6
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (142)