Utbildning om kvinnors hälsa

Motion 1993/94:Ub655 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Orsaken till mäns flintskallighet är att de använder
insidan av skallen, menade Aristoteles. Med det fick han
även någonting sagt om kvinnors intelligens. Forskningen
har visat att Aristoteles hade fel. Håravfall och
flintskallighet är hormonellt betingat och har alltså inget att
göra med hur män och kvinnor använder hjärnan.
Det kan tyckas att det här är historia och att vi i vår
moderna tid vet bättre. Men synen på kvinnan som
avvikande lever kvar inom medicinen och påverkar
kvinnliga patienter än i dag.
När normalvärdet för blodtryck skulle fastställas mättes
blodtrycket på ett antal medicine kandidater -- alla män,
eftersom alla läkarstuderande var män på den tiden. Utifrån
det manliga normalvärde som kom fram fick kvinnor för
högt blodtryck.
De undersökningar som ligger till grund för
bedömningen av blodfetter är gjorda på män. Det leder till
att läkarna i dag vet väldigt litet om vilka blodfettvärden
som gäller för kvinnor. Det som för män är det goda
kolesterolet kan för kvinnor vara det farliga. Läkarna
konstaterar bara att antalet kvinnor som dör i hjärtinfarkt
har ökat.
Inom muskelfysiologin och muskelbiokemin användes
muskelbiopsier för att forska om hur muskeln ser ut och
varför vi blir trötta. Eftersom män har större muskelmassa
så använder forskarna sig ofta av t.ex. brandmän och
idrottare som försökspersoner. Resultaten publiceras sedan
som giltiga för oss alla. Men är de verkligen giltiga för alla
muskler och inte bara för mäns?
Sveda-värk-och-brännkärringar (SVBK) var länge
läkarkårens inofficiella benämning på kvinnor med
odiagnostiserad värk i nacke, skuldror och rygg. I dag har
denna värk ett namn -- fibromyalgi.
Hälften av alla gynekologiska besvär har
psykosomatiska orsaker hävdas det i en nyutgiven lärobok
i gynekologi och obstetrik av professorn Sam Brody:
Besvären förekommer ''hos kvinnor med en expansiv
personlighetskaraktär ... Typexemplet är den
överambitiösa, disharmoniska kvinnan. Hon är ofta en
kampnatur: seg, energisk, framgångsrik karriärkvinna.
Karaktäristiskt är en inte alltid särskilt väl dold tagg mot
män i allmänhet och mot maken i synnerhet och en önskan
att vilja konkurrera och överglänsa. Det kvinnliga är dem
ofta motbjudande.''
Denna lärobok används i undervisningen av dagens
medicine studerande. Det är inte svårt att föreställa sig
vilken syn kvinnliga såväl som manliga läkare får på
kvinnors gynekologiska besvär och förvärvsarbete.
Psykosomatisk betyder ''kroppssjukdom med själslig
bakgrund''. Genom att kalla kvinnors besvär
psykosomatiska lägger man ''skulden'' för besvären på
kvinnan. Det är något fel i kvinnans psyke som gör att hon
får kroppsliga symptom. Därmed kan läkaren utesluta
kvinnors situation och livsbetingelser, t.ex. det faktum att
kvinnor ofta arbetar i underordnad ställning, har de mest
monotona, förslitande arbetsuppgifterna och oftast har
huvudansvar för hem och barn.
Under tiden som vi väntar på att läkarna skall få
utbildning i kvinnors anatomi, fysik, fysiologi, psykologi
m.m. bör redan praktiserande läkare få kompletterande
utbildning i medicinska och psykologiska frågor som rör
kvinnors hälsa. Det är också viktigt att forskning och
utbildning införlivar en medvetenhet om kvinnors hälsa i
kurslitteratur och utåtriktad information.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
 att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om vikten av utbildning för läkare
och studerande i kvinnors hälsa.

Stockholm den 21 januari 1994

Gudrun Schyman (v)

Berith Eriksson (v)

Elisabeth Persson (v)

Eva Zetterberg (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (2)