Utbildningscentrum för högre utbildning

Motion 2017/18:3112 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utbildningscentrum för högre utbildning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Landsbygdkommittén föreslår att utbildningscentra för högre utbildning säkerställs i kommuner i FA-regioner (en grupp av kommuner som på sikt kan antas vara självförsörjande vad gäller arbetstillfällen och arbetskraft) utan högskola/universitet och med få lärcentra, samt i kommuner som är berörda av kommitténs näringslivspaket till kommuner med extra stora utmaningar.

Utbildningscentra för högre utbildning skulle helt klara att öka möjligheterna för unga i landsbygdskommunerna att ta del av de olika utbildningarna som lärosätena erbjuder. Det kan helt klart stimulera övergången till både eftergymnasial och högre utbildning, förhoppningsvis i kommuner där övergången till högre utbildning är lägre. Utbildningscentra för högre utbildning kan skapa än högre möjligheter för näringsliv och offentliga arbetsgivare att få tag på rätt arbetskraft ute i landsbygden.

Saila Quicklund (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)