Utbildningspolitiken

Motion 1993/94:Ub365 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)
Motion till riksdagen

1993/94:Ub365

av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Utbildningspolitiken

1. Konkurrens och kvalitet i skolan

I ett samhälle som utvecklas och förändras måste också
skolan utvecklas och förändras. Skolan i ett samhälle där
individer och grupper av individer är olika, har olika
önskemål och förutsättningar måste också erbjuda olika
lösningar.

Elitskolor är nödvändiga och önskvärda

Enligt Ny demokratis uppfattning skapas de bästa
förutsättningarna för utveckling och förnyelse om de
människor som har nya idéer tillåts pröva dessa. Detta
förutsätter att det finns en möjlighet att starta skolor och
ta över (''knoppa av'') befintliga skolor, samt att fristående
skolor får bidrag i förhållande till det antal elever som
skolan förmår attrahera. När
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (34)