Utbyggnad av tågtrafik

Motion 2009/10:T395 av Jan Emanuel Johansson och Yilmaz Kerimo (s)

av Jan Emanuel Johansson och Yilmaz Kerimo (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbyggnad av tågtrafik.

Motivering

Vi känner alla till att vägtrafiken står för ett stort slöseri med fossila bränslen. Det är ett slöseri, som det inte finns utrymme till. Massbilismen globalt kräver mer biobränslen än jordens resurser kan uppbringa.

På kort sikt kan inte heller introduktionen av elbilar lösa problemen, då tyvärr uppemot 80 procent av elen i Europa härstammar från energikällor som inte är förnybara, såsom kol och kärnkraft.

Det enda rätta är att de storskaliga satsningarna görs på kollektivtrafiken med bas av energisnål spårtrafik. Detta är en satsning som är avgörande för att minska vägtrafiken.

Det krävs möjlighet till fler och billigare tågresor på gamla och nya banor. Byggande av spårvägar i fler svenska städer borde övervägas. Vi behöver även satsa på utvecklad busstrafik, samtidigt som länstrafikhuvudmännen måste pressa ner priserna för kollektivtrafiken. Vi kan inte ha det så att det ofta är billigare att ta bilen än att ta tåget.

Istället för avreglering och privatisering av kollektivtrafiken skall möjligheten till ett sammanhållet system med gemensam finansiering ses över för att uppnå det ovan skrivna.

Stockholm den 5 oktober 2009

Jan Emanuel Johansson (s)

Yilmaz Kerimo (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05
Yrkanden (1)