Utförsel av stöldgods

Motion 2017/18:1477 av Krister Örnfjäder (S)

av Krister Örnfjäder (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagstiftningen så att det ges möjlighet även för tullen och andra myndigheter att genomsöka fordon efter stöldgods utan att ha väldigt konkreta misstankar om brott och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Stölder av båtmotorer har ökat kraftigt under det första halvåret 2017. Nu vill drabbade ägare och försäkringsbolag att tull och polis enklare ska kunna kontrollera misstänkta fordon på väg ut ur landet. Bakgrunden är den att under fjolåret så stals det enligt uppgift båtmotorer till ett värde av ca 200 miljoner kr. I år ser den summan ut att öka kraftigt då det under första kvartalet polisanmäldes över 50 % fler stölder än under motsvarande period förra året. För första halvåret i år är siffran 20 %.

Enligt branschorganisationen Larmtjänst så beräknar de att minst 70 % av stöld­godset försvinner utomlands och då i första hand till Östeuropa med färja.

Enligt uppgift så sägs det att det i dag inte är olagligt att föra ut stöldgods vilket i så fall vänder sig mot vad rättssamhället står för. För att stoppa detta måste det till lagändringar enligt källor hos sjöpolisen. Ett förslag är att det ska finnas möjlighet att undersöka fordon utan att man måste ha väldigt konkreta misstankar om brott.

Krister Örnfjäder (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)