Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2005/06:Sf432 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning – familjepolitik för valfrihet och rättvisa

Kristdemokraterna vill ha en familjepolitik som skapar valfrihet och rättvisa, som ger föräldrar makt att bestämma över sin egen tid med barnen. En politik som möjliggör ett fungerande familjeliv där barnen får den centrala plats de rättmätigt ska ha. En politik som bygger på insikten att fungerande familjer är oumbärliga för ett gott samhälle.

Försöken att politiskt styra familjen mot ett, och endast ett, sätt att leva tilltar i styrka. De oaser av valfrihet som tills dags dato har funnits är hotade. Vi vill enträget försvara den valfrihet som finns. Men vi vill mer, vi vill öka möjligheterna att välja på fler områden. Endast så kan vi skapa möjligheter för barnfamiljerna att hantera den vardag som de lever i.

Kristdemokraternas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (31)