Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2016/17:3348 av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2016/17:3348

av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Nyanlända invandrares etablering

Ankomsten till Sverige

Asylprogram

Hälsoundersökningar

Arbete och sysselsättning under asylansökningstiden

Efter asylbeskedet

Etableringsuppdraget

Etableringsersättning

Hemutrustningslån

Schablonersättningar

Dagersättningen för eget boende (EBO)

Bostadsbristen för asylsökande och nyanlända

Möjligheten till ”hem-bo”

Ensamkommande barn

SFX som påbyggnad till sfi

Validering av akademiska kunskaper

Diskriminering

Graviditetspeng – trygghet i väntans tider

Särskilda jämställdhetsåtgärder

Forced marriage units

Könsstympning

Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-06 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (16)