Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2017/18:3650 av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2017/18:3650

av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Nyanlända invandrares etablering

Ankomsten till Sverige

Asylprogram

Eget boende (EBO)

Hälsoundersökningar

Arbete och sysselsättning under asylansökningstiden

Efter asylbeskedet

Etableringsuppdraget

Etableringsersättning

Hemutrustningslån

Bostadsbristen för asylsökande och nyanlända

Möjligheten till ”hem-bo”

Ensamkommande

Utbyggt regionalt yrkesvux

Validering av akademiska kunskaper

Diskriminering

Särskilda jämställdhetsåtgärder

Forced Marriage Units

Könsstympning

Övriga budgetpåverkande anslag

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (27)