Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2011/12:A387 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)

av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)
SD264

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar till utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 963 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2012 eller således 71 439 000 000 kr enligt uppställning:

 

Anslag

 Anslagsförändring

1:2

Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

+5 900

1:3

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

– 4 937

 

Summa

+963

Motivering

Vi höjer a-kassan till 900 kr per dag samt förbättrar för deltidsarbetslösa enligt den s k 300-dagarsregeln. Tillika återgår vi till 100-dagarsregeln så att nyblivna arbetslösa inte tvingas söka jobb långt bortifrån sin hemort eller utanför deras kompetenssfär under de första 100 dagarna av arbetslöshet. Vi utvecklar även starta-eget-bidraget och låter det omfatta unga redan från 20 års ålder samt gälla i nio månader istället för nuvarande sex. Samtidigt avvecklar vi de verkningslösa och extremt dyra instegsjobben helt redan under det första budgetåret.

Stockholm den 3 oktober 2011

Sven-Olof Sällström (SD)

Erik Almqvist (SD)

Thoralf Alfsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)