Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2019/20:2788 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD)

av Gudrun Brunegård m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2019/20:2788

av Gudrun Brunegård m.fl. (KD)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa fribeloppet och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om öka möjligheterna för äldre att studera med CSN-lån och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nya maximiregler för studier på eftergymnasial nivå och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om se över på vilket sätt det extra tillägget till studiebidraget ges och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (5)