Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2015/16:2878 av Annika Eclund m.fl. (KD)

av Annika Eclund m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2015/16:2878

av Annika Eclund m.fl. (KD)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1                   Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

1. Inledning och idépolitisk utgångspunkt

2Kvalitetssäkra skolans metoder

3En skola där ingen hålls tillbaka eller lämnas efter

3.1Speciallärarlyft

3.3Bättre diagnostisering av dyslexi

3.4Lov- och sommarskola

4Uppvärdera läraryrket

4.1Karriärlärartjänster

4.2Minska den administrativa bördan

4.3Höj behörighetskraven

4.4Snabbare vägar in

5Rektorerna är skolans ledare

6Fokus på läsning och bildning

7Rättvisande betyg

8Skolor med stora utmaningar

9Fritt skolval för alla

10Trygg miljö

11Stärk elevhälsan

12Idrott i skolan

13Skolavslutningar och högtidsfirande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-09 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (50)