Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2007/08:Kr279 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)
Sammanfattning

Vi vidhåller i huvudsak de kulturpolitiska satsningar som föreslogs för
bud­geten 07. Det innebär en ökning på närmare en miljard i förhållande till regeringens förslag inräknat de medel som föreslås tas till barnkulturen från Svenska Spels vinst.

Regeringen gör i årets budget omprioriteringar inom utgiftsområdet, vilket innebär att de satsningar man gör kommer att innebära nedskärningar på andra verksamheter. Vänsterpartiet går emot att Operan får ett kraftigt tillskott samtidigt som man skär ner lika mycket på Riksteatern, vi motsätter oss också att regeringen vill lägga pengar på ett flygvapenmuseum i Linköping samtidigt som Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna, som sysselsätter arbetshandikappade i ett mycket kvalificerat arbete, mister 18 arbetstillfällen i Strömsund
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (2)