Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2012/13:Kr319 av Tina Ehn m.fl. (MP)

av Tina Ehn m.fl. (MP)
Motion till riksdagen

2012/13:Kr319

av Tina Ehn m.fl. (MP)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

MP1029

1 Sammanfattning

För Miljöpartiet de gröna är ett rikt och mångfasetterat kulturliv en av nycklarna till mänsklig livskraft. Kulturen förhöjer människors livskvalitet. Kulturen utmanar, utvecklar och skapar mening och ger sammanhang. Det är kulturen som gör oss till människor.

Frihet är garantin för ett levande kulturliv. Kulturen är en del av välfärden och demokratin, och därför måste samhället skapa förutsättningar för ett rikt kulturliv.

Kulturen tillhör alla. Alla ska ha möjlighet att ta del av både kulturupplevelser och kulturskapande. Kulturpolitiken behöver därför sträva mot inkludering och garantera tillgänglighet, både gällande kostnader,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (3)