Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2012/13:Kr321 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Sammanfattning

En rad angelägna satsningar för ett rikare kulturliv skulle komma till stånd med Vänsterpartiets kulturpolitik. Vi vill återinföra succén med fri entré på de statliga museerna och ta reformen ett steg vidare genom att möjliggöra fri entré på regionala och kommunala museer. Vi vill göra Unga Klara till nationell scen för barn- och ungdomsteater och vi vill inrätta ett populärkulturcentrum för att fånga upp kulturyttringar som många gånger missas av andra kulturinstitutioner. Vi stödjer också ett romskt och ett samiskt kulturcentrum. Vi avsätter även extra pengar till Umeå som kulturhuvudstad för 2014.

Vi höjer stödet till icke vinstdrivande kulturarrangörer. Vi stärker konstnärsallianser för bättre villkor för frilansare. För biblioteken avsätter vi särskilda medel för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (1)