Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2015/16:2138 av Olof Lavesson m.fl. (M)

av Olof Lavesson m.fl. (M)
Sammanfattning

Moderaterna prioriterar barn och ungas rätt till kultur och idrottande. För att nå alla barn och unga satsar Moderaterna på reformer som riktar sig direkt mot skolan, såsom Skapande skola, Idrottslyftet och Idrott på fritis. Vidare säger Moderaterna nej till ytterligare skattehöjningar för biosektorn och ger extra stöd för skyddsåtgärder för religiösa lokaler.

Politik hänger ihop. Regeringens politik med höjda arbetsgivaravgifter slår hårt mot kulturen och kulturnära näringar. Framför allt genom att det leder till kraftigt ökade kostnader för såväl kulturen som idrotten, men också genom att människors benägenhet att konsumera kultur minskar när det ekonomiska utrymmet också gör det. Kulturen får inte reduceras till att bli en tävling vem som ger mest i bidrag. Kulturen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (5)