Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2017/18:3600 av Roland Utbult m.fl. (KD)

av Roland Utbult m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2017/18:3600

av Roland Utbult m.fl. (KD)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

1 Inledning – vår kultursyn

2 Belysning av den våldsbejakande islamismens brott

3 Bildning

4 Folkhögskola

5 Studieförbund

6 Bibliotek och läsning

7 Kulturarvsfrågor

8 Regional kulturpolitik

9 Civila samhället

10 Inrätta en delegation för jämställdhet

11 Trossamfund

12 Idrott

13 Tillgängliggöra kulturen

14 Kultur för unga

14.1 Skapande skola

14.2 Fritidspeng

15 Breddad kulturfinansiering

16 Kulturskaparnas villkor

17 Public service

18 Filmpolitik

19 Konstnärliga utbildningars koppling till näringslivet

20
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (13)