Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD)

av Caroline Szyber m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2017/18:3652

av Caroline Szyber m.fl. (KD)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Kristdemokraternas bostadspolitik

Ett samhälle som håller ihop

Egenmakt över boendet

En funktionell bostadsmarknad

Det ägda hemmet

Det hållbara hemmet

Bostadskrisen

Det bostadspolitiska målet

Flyttskatter

Avtrappning av ränteavdragen

En frihetsreform för byggandet

Incitament för bostadsbyggande

Bygglovsfrågor

Begränsa överklagandemöjligheterna

Startlån

Bosparande

Trädgårdsstäder

Tomträtter

Avgifter som hindrar framväxten av nya villaområden

Gatuavgifter

Vatten- och avloppsavgifter

Stärk den regionala
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (64)
Behandlas i betänkande (23)