Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Motion 2017/18:3741 av Penilla Gunther m.fl. (KD)

av Penilla Gunther m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2017/18:3741

av Penilla Gunther m.fl. (KD)

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Kristdemokraternas syn på regional tillväxt

Förändra situationen för boende i mindre orter och på landsbygden

Utveckling av det lokala näringslivet

Grundläggande service i hela landet

Myndigheters lokalisering

Bostäder

Stöd för särskilda områden

Regionalisering

Utveckling av den jämlika vården

Goda kommunikationer i hela Sverige

Digital segregering

Konkurrenskraftiga regionala flygplatser

Nej till nationell flygskatt

Satsningar på väg- och järnvägsnätet

Sjöfartens betydelse för regional utveckling

Bilen – ett redskap för frihet

Social ekonomi
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (21)
Behandlas i betänkande (17)