Utgiftsområde 19 Regional utveckling och utjämning

Motion 2005/06:N479 av Lars Lindén m.fl. (kd)

av Lars Lindén m.fl. (kd)

1 Sammanfattning

Den socialdemokratiska regeringen har under alla år vid makten inte lyckats åstadkomma regional utjämning och utveckling i Sverige. Situationen har snarare försämrats än förbättras. Kristdemokraternas mångåriga kritik av den förda politiken har nu delvis fått stöd av Riksrevisionen. De har i en rapport i mars 2005 visat på de stora brister som föreligger i regeringens hantering av dessa frågor. Rapporten påpekar att den regionala utvecklingspolitiken är oklar och att det finns behov av en ökad tydlighet i den regionala stödgivningen.

Cirka 25 procent av Sveriges befolkning bor i områden med brist på bostäder, brist på arbetskraft, höga boendekostnader, stora trafikproblem. Samtidigt bor nästan lika många människor i inlands- och glesbygdskommuner som har motsatta
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (9)