Utgiftsområde 19 Regional utveckling och utjämning

Motion 2004/05:N399 av Lars Lindén m.fl. (kd)

av Lars Lindén m.fl. (kd)
Sammanfattning

Den socialdemokratiska regeringen har inte lyckats åstadkomma regional utjämning och utveckling i Sverige. Cirka 25 procent av landets befolkning bor i områden med brist på bostäder, brist på arbetskraft, höga boendekostnader, stora trafikproblem och inte sällan en olämplig uppväxtmiljö för barn och ungdomar. Samtidigt bor nästan lika många människor i inlands- och glesbygdskommuner som har motsatta problem. Arbetslöshet, tomma bostadsområden och minskade skatteintäkter skapar obalans och försämrad livskvalitet.

För att vända trenden för den svenska glesbygden krävs tillväxtfrämjande åtgärder. Satsningar på infrastruktur i glesbygd är nödvändiga för att näringslivet ska kunna överleva.

Kristdemokraternas näringspolitik skulle radikalt förbättra näringslivsklimatet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (5)