Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2018/19:2947 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2018/19:2947

av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om minskat anslag till Naturvårdsverket och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om minskat anslag till miljöövervakning och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om minskat anslag till åtgärder för värdefull natur och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökat anslag till klimatanpassning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (14)