Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2011/12:N347 av Lars Johansson m.fl. (S)

av Lars Johansson m.fl. (S)
S4009

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 21 Energi enligt uppställning:

 

 Anslag

Regeringens förslag (tkr)

Anslagsförändring (tkr)

Nytt

Stöd till solenergi

+100 000

Summa för utgiftsområdet

2 872 519

+100 000

Satsningar på solenergi

Investeringar i solvärme och solel har rönt stort intresse och är en viktig framtidsmarknad för svenska företag. Vi avsätter 100 miljoner kronor per år, sammantaget 400 miljoner kronor, de kommande fyra åren för ett solinveste-ringsstöd.

Stockholm den 2 oktober 2011

Lars Johansson (S)

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Ann-Kristine Johansson (S)

Börje Vestlund (S)

Karin Åström (S)

Krister Örnfjäder (S)

Ingemar Nilsson (S)

Ingela Nylund Watz (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)