Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD)

av Robert Halef m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2017/18:3766

av Robert Halef m.fl. (KD)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Tabeller

Kristdemokraternas syn på kommunikationer

Fossiloberoende fordonsflotta

Utbyggnad av laddinfrastruktur

Strategi för elbilar

Strategi för självstyrande fordon

Tillåt el som alternativt drivmedel i pumplagen

Trafiksäkerhet

Nolltolerans mot alkohol i trafiken

Öka säkerheten för motorcyklister

Inför vinterdäckskrav på släpvagn

Skärpta regler vid användning av drönare

Ett robust väg- och järnvägsnät

Infrastrukturprojekt inom Sverigeförhandlingen

En ny broförbindelse mellan Sverige och Danmark

Östlig förbindelse

Möjligheten till en ny förbindelse över Södertälje
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (60)
Behandlas i betänkande (19)