Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2019/20:2775

av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Tabeller

Anslagsförslag 2020 för utgiftsområde 22 Kommunikationer

Kristdemokraternas syn på kommunikationer

Minskat fossilberoende inom fordonsflottan

Utbyggnad av laddinfrastruktur

Elektrifiering av tunga vägtransporter

Tydliga miljöklasser för personbilar

Uppmuntra andrahandsmarknad för miljöbilar i Sverige

Rättvis behandling av konverterade fordon

Ändrade regler för förmånsbeskattning av bilar

Strategi för en elektrifiering av fordonsflottan

Huvudmannaskapet vid elektrifiering av vägar

Strategi för självstyrande fordon

Tillåt el som alternativt drivmedel i pumplagen

Biogas

Vätgas

Trafiksäkerhet

Nolltolerans
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (92)
Behandlas i betänkande (24)