Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2019/20:2775

av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Förslag till riksdagsbeslut

Tabeller

Kristdemokraternas syn på kommunikationer

Minskat fossilberoende inom fordonsflottan

Elektrifiering av tunga vägtransporter

Tydliga miljöklasser för personbilar

Uppmuntra andrahandsmarknad för miljöbilar i Sverige

Rättvis behandling av konverterade fordon

Ändrade regler för förmånsbeskattning av bilar

Strategi för en elektrifiering av fordonsflottan

Huvudmannaskapet vid elektrifiering av vägar

Strategi för självstyrande fordon

Tillåt el som alternativt drivmedel i pumplagen

Biogas

Vätgas

Trafiksäkerhet

Nolltolerans mot alkohol och narkotika i trafiken

Öka säkerheten för motorcyklister

Inför
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (92)