Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2009/10:MJ474 av Anders Ygeman m.fl. (s)

av Anders Ygeman m.fl. (s)
Motion till riksdagen

2009/10:MJ474

av Anders Ygeman m.fl. (s)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

s12001

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt uppställning:

Anslag

Regeringens förslag

Anslags­förändring

1:8 Ersättningar för viltskador m.m.

51 778

+49 197

1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor

53 980

+10 000

1:28 Främjande av rennäringen m.m.

109 915

–49 197

Summa

19 082 120

+10 000

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av viltskadeersättningar.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06
Yrkanden (24)