Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2018/19:2935 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2018/19:2935

av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om minskat anslag till Skogsstyrelsen och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om minskat anslag till insatser för skogsbruket och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökat anslag till åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen godkänner den föreslagna användningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (6)