Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2004/05:Fi258 av Lars Lindén m.fl. (kd)

av Lars Lindén m.fl. (kd)
Sammanfattning

Välfärden prioriteras högt av befolkningen. Den prioriteringen delas av den socialdemokratiska regeringen i retoriken, men inte i praktisk handling. De senaste tio åren av socialdemokratiskt styre har inneburit ökande skillnader mellan människor, och särskilt barnens situation är alarmerande. Allt fler rapporter

1

visar hur välfärden blir alltmer ojämnt fördelad. De allra svagaste i samhället blir allt fler medan regeringen ägnar sin tid åt förhandlingar för att behålla makten.

Det är kommuner och landsting som ansvarar för en stor del av välfärdstjänsterna. För att klara detta uppdrag, efter lokala behov och förutsättningar, finns en uttalad kommunal självstyrelse. Vi kristdemokrater menar att självstyrelsen är den bästa garanten för att välfärden blir likvärdig
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (9)