Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2005/06:Fi318 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd)

av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd)
Sammanfattning

Kristdemokraterna sätter precis som de flesta svenskar stort värde på välfärden i det svenska samhället. Den prioriteringen delas av den socialdemokratiska regeringen i retoriken, men inte i praktisk handling. De senaste tio åren av socialdemokratiskt styre har inneburit ökande skillnader mellan människor, och särskilt barnens situation är alarmerande. Alltfler rapporter
1
visar hur välfärden blir alltmer ojämnt fördelad, till och med regeringens egen sammanställning av hur olika gruppers ekonomiska utveckling sett ut sedan början på 1990-talet
2
. De allra svagaste i samhället blir alltfler medan regeringen ägnar sin tid åt förhandlingar för att behålla makten.

Det är huvudsakligen landets kommuner och landsting som ansvarar för välfärdstjänsterna. För att klara
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (13)