Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2017/18:3691 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen

2017/18:3691

av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1.

Motivering

Det försämrade omvärldsläget oroar. På flera håll i världen ser vi att frihet, öppenhet och demokrati utmanas. Samtidigt är det många indikatorer som pekar åt rätt håll. Den extrema fattigdomen minskar, hungern minskar och barnarbetet minskar. Detta gör också att allt fler människor har tillgång till mat och arbete, att fler barn kan gå i skolan och att fler kvinnor överlever graviditet och förlossning. Livslängden ökar och barnadödligheten minskar.

Världshandeln ökar i betydelse och allt fler länder knyts på så
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)