Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2001/02:U231 av Alf Svensson m.fl. (kd)

av Alf Svensson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen

2001/02:U231

av Alf Svensson m.fl. (kd)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1 Sammanfattning

Under de senaste 30 åren har många människor i utvecklingsländer rest sig ur fattigdom. Livsvillkoren har förbättrats och allt fler lever längre. Samtidigt har aldrig så många människor fötts in i fattigdom, och klyftorna mellan rika och fattiga växer både mellan och inom länder. Det är främst genom ekonomisk tillväxt som fattigdom kan minskas. De rika länderna måste ta bort sina handelshinder och utvecklingsländerna tillåtas delta i globaliseringen utifrån sina förutsättningar. Skuldavskrivningar är nödvändiga att genomföra. Att fördjupa demokratin och respekten för mänskliga rättigheter är avgörande för en rättvis och rättighetsbaserad utveckling. Fattigdomsbekämpningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11
Yrkanden (30)