Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2002/03:U284 av Alf Svensson m.fl. (kd)

av Alf Svensson m.fl. (kd)
Sammanfattning

Det är främst genom ekonomisk tillväxt som fattigdomen kan minskas. Därför måste de rika länderna ta bort sina handelshinder och låta utvecklingsländerna delta i globaliseringen utifrån sina egna förutsättningar. De rika länderna måste även genomföra ytterligare avskrivningar av de fattigare ländernas skulder. Men rättvis och rättighetsbaserad utveckling kräver också att demokrati och mänskliga rättigheter sprids, fördjupas och respekteras. Det svenska internationella biståndet måste också inriktas på stöd till handelstekniskt samarbete med och miljövänlig tillväxt i utvecklingsländerna.

Humanitärt stöd och bistånd för att förebygga konflikter och spridningen av sjukdomar och epidemier, exempelvis hiv/aids, är ytterligare två viktiga prioriteringar. FN:s flyktingkommission
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (32)