Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2019/20:3157 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2019/20:3157

av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Frihet och utveckling i vår omvärld

Kristdemokraternas syn på utveckling

1 Stöd och hjälp till världens allra fattigaste

2 Stöd till människor på flykt

3 Demokrati och mänskliga rättigheter måste stärkas

Sveriges politik för global utveckling

Avräkningar

Internationellt bistånd – våra prioriteringar

Humanitärt stöd

Demokratiutveckling – en grund för framtida fred och säkerhet

Värna religionsfriheten

Det civila samhällets omistliga betydelse

Barns och kvinnors hälsa

När bistånd missbrukas

Övriga budgetpåverkande anslagsförändringar

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (20)