Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD)

av Aron Modig m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2017/18:3394

av Aron Modig m.fl. (KD)

Utgiftsområde 8 Migration

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Tabeller

1 Inledning

1.1 Kristdemokraternas utgångspunkter

2 Asylprocessen och mottagandet

2.1 Asylprogram – obligatorisk sfi och samhällsorientering

2.2 Korrekta beslutsunderlag

2.2.1 Åldersbedömningar av ensamkommande

2.3 Asylansökningsområden

2.4 Vård av asylsökande med svåra trauman

2.5 Rätt att arbeta från första dagen

2.6 Ensamkommande barn och unga

2.6.1 Nationell krissocialjour för ensamkommande

2.6.2 Lämpligt boende för ensamkommande barn och unga

2.6.3 God man inom 24 timmar

2.7 Permanent lag om tillfälliga, treåriga uppehållstillstånd

2.8 Synnerligen och särskilt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (41)