Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2004/05:So605 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

av Göran Hägglund m.fl. (kd)
Sammanfattning

En av vårt samhällets viktigaste uppgifter är att skapa en vård och omsorg som fungerar effektivt, snabbt och ger den bästa tänkbara kvalitet. Hälso- och sjukvården kämpar idag med långa köer, otillräckliga resurser och svårigheterna att rekrytera och behålla vårdpersonal. Vård och rehabilitering har ersatts av långa sjukskrivningar och förtidspension. Under de tio år som Socialdemokraterna har innehaft regeringsmakten har vården och omsorgen inte fått bättre förutsättningar.

Nu måste hälso- och sjukvården sättas i första rummet vid fördelningen av samhällets resurser. Det behövs en genomgripande diskussion om prioriteringar inom välfärden när resurserna till sjukvården inte räcker till. Valfrihet, bättre utnyttjande av de ekonomiska resurserna, men också mer pengar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (29)