Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2013/14:So539 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Sammanfattning

Vänsterpartiet presenterar här förslag till riktade förstärkningar av välfärden. Det behövs mer resurser till hälso- och sjukvården. Den förebyggande hälso- och sjukvården har prioriterats ned på senare år, och vi föreslår därför 1 miljard riktad till primärvården där det ingår en satsning på socialt utsatta områden där ohälsan är som störst. För att lösa problemen inom sjukvården med personalbrist, överbeläggningar, platsbrist, långa väntetider, inställda operationer, hotad patientsäkerhet m.m. föreslår vi en riktad resursförstärkning på 1,5 miljard kronor till hälso- och sjukvården, som i varje landsting och region kan gå dit behoven är störst. I satsningen ingå också pengar till ungdomsmottagningar, glesbygdsmedicin, mobila vårdteam samt vård av tortyr- och krigsskadade.

Samtidigt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (3)