Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP)

av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP)
Sammanfattning

Vi vill förbättra kvaliteten och öka tillgängligheten i vården. Människor ska kunna åldras tryggt, och makten att själv bestämma över sitt liv ska inte begränsas bara för att man blir äldre. Genom Alliansens valfrihetsreformer har beslut flyttats från politiker till enskilda människor som fått mer makt över sin vardag. Det har aldrig satsats så mycket på välfärden än vad som gjordes under Alliansens regeringstid. Vi har kortat köerna i sjukvården, stärkt valfriheten och infört en lagstadgad värdegrund i äldreomsorgen. Vi vill fortsätta säkra att människor över hela landet möter en trygg hälso- och sjukvård som håller bra kvalitet. Vi vill stärka förutsättningarna för människor att leva ett rikt liv också på äldre dagar. Alla barn ska ha trygga uppväxtvillkor och det ska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (35)