Utgiftsområdena 13 Integration och jämställdhet och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2011/12:A377 av Mehmet Kaplan m.fl. (MP)

av Mehmet Kaplan m.fl. (MP)
Sammanfattning

Miljöpartiet de gröna vill göra satsningar för att få fler i jobb. Vi vill också ha ett mer hållbart arbetsliv där alla får plats. Miljöpartiet anser att arbetslöshetsförsäkringen ska vara en omställningsförsäkring som omfattar alla och som hjälper människor tillbaka in i arbete. Med tanke på de stora svårigheter som nu råder på arbetsmarknaden föreslår vi en långsammare nedtrappning av ersättningsnivån och andra förstärkningar av arbetslöshetsförsäkringen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet enligt uppställning:

Anslag

Anslagsförändring

1:1

Integrationsåtgärder

–100

–100

–100

2:1

Diskrimineringsombudsmannen

+5

+5

+5

2:2

Åtgärder
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (2)