Utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2011/12:Ub494 av Jabar Amin m.fl. (MP)

av Jabar Amin m.fl. (MP)
Sammanfattning

Sammanfattning

Miljöpartiet de gröna har en vision om ett lärande samhälle där vi rustar barn och unga med den kompetens som behövs för att de så småningom självständigt ska kliva ut i en global värld och etablera sig på sina egna villkor. Den svenska skolan lider av dålig självkänsla, men är inte, som det kan låta ibland, i fritt fall. Över hela Sverige finns engagerade lärare och passionerade skolledare som levererar utbildning och undervisning av högsta klass. Att investera och satsa på skolan är kanske den mest kostnadseffektiva insatsen vi gemensamt kan göra. För att stärka kvalitetsarbetet i svenskt utbildningssystem föreslår vi här en rad åtgärder, bland annat en stor satsning på lärarnas
karriär-, kompetens- och löneutveckling, en uppvärdering av modersmålet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (3)