Utgiftsområdena 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning och 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2009/10:Fi316 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp)

av Mikaela Valtersson m.fl. (mp)
Sammanfattning

Miljöpartiet de gröna vill verka för jämställda löner. Medel avsätts därför för att minska löneskillnader mellan män och kvinnor i den statliga verksamheten. Som en del av vårt myndighetssparprogram, tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, tilldelas Ekonomistyrningsverket medel för att arbeta med ökad statlig inköpssamordning.

Vi utökar statsbidragen för att möjliggöra en utvidgning av rätten till modersmål och för att skapa fler platser i komvux. Vi vill också genomföra ett skolkökslyft som ger måltidspersonalen kunskaper och verktyg för att höja kvaliteten på skolmaten. Vi föreslår också ett utökat konjunkturstöd till kommunsektorn under 2011 och 2012 på tre respektive två miljarder samt en permanent höjning av statsbidragen på två miljarder kronor från
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06
Yrkanden (2)