Utgiftsområdena 8, 10, 11, 12 Migration, Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, Ekonomisk trygghet vid ålderdom och Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2006/07:Sf296 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2006/07:Sf296

av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

Utgiftsområdena 8, 10, 11, 12 Migration, Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, Ekonomisk trygghet vid ålderdom och Ekonomisk trygghet för familjer och barn

1 Sammanfattning

Ingen människa är illegal. Ändå bygger Sverige och länder i vår närhet upp högre och högre murar, som förhindrar människors resande, flyktingmöjligheter och utvecklings­möjligheter. Gränserna och övervakningen av dessa (bland annat Schengen) leder till smuggling av människor för dyra pengar, till kriminalitet och till sociala problem. Miljöpartiet tar avstånd från denna utveckling och vill på sikt ha ett samhälle med en helt fri invandring. På kort sikt skall arbetskraftsinvandringen bli fri och det införas en rätt till automatiskt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (14)