Utlandsdanskars möjligheter att få rösta i kommande folketingsval

Motion 2008/09:U298 av Hans Wallmark (m)

av Hans Wallmark (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen i sina kontakter med Danmark ska verka för utlandsdanskars möjligheter att få rösta i kommande folketingsval.

Motivering

Senast vårt södra grannland gick till val för att utse ledamöter till Folketinget var tisdagen den 13 november 2007. Och ännu en gång förnekades de danskar som är bosatta utomlands möjligheten att delta.

Integrationen mellan Skåne och Själland utvecklas i snabb takt. Det blir allt vanligare att man söker jobb, bostad, utbildning eller kulturella upplevelser på andra sidan sundet. Olika beräkningar pekar på att det kan finnas upp emot 20 000 danskar bosatta i Skåne. Det är personer som arbetar och verkar på den danska sidan men bor på den svenska. Det handlar förhoppningsvis om en växande grupp.

Två problemområden som ofta framkommer i samtal med utlandsdanskar bosatta i Skåne är dels det nuvarande skatteavtalet mellan länderna som gör det omöjligt att betala kommun- och landstingsskatt i Sverige trots att det är här servicen nyttjas, dels att man som dansk inte får rösta i Folketingsvalet. Möjligheten att som medborgare påverka det egna landets politiska utveckling är viktig. I Sverige har tidigare förts diskussion om att begränsa utlandssvenskarnas demokratiska inflytande – propåer som ständigt tillbakavisats. Så svenskar bosatta i Danmark har exempelvis möjlighet att delta i riksdagsvalet 2010.

I ett integrerat Skåne och Själland, i en gränsbygd värd namnet, skall den enskilde i så liten utsträckning som möjligt känna av problem eller hinder beroende på att man är medborgare i ett land men bosatt i ett annat. Visionen måste vara att det som svensk skall gå att bo och verka på samma grund i Danmark som i Sverige, och omvänt att man som dansk skall kunna bo och verka på samma grund i Sverige som i Danmark. Det uppfattas som märkligt att den dansk som bor 50 kilometer söder om Köpenhamn kan rösta i Folketingsvalet men inte den dansk som bor 50 kilometer norr om Köpenhamn. Och det trots att den senare kanske snabbare tack vare Öresundsbron och bra kommunikationer kan ta sig till parlamentet på Christiansborg!

Danskar bosatta på den skånska sidan av Öresund får betala skatt till den danska staten men inte avgöra hur pengarna skall användas genom möjligheten att utse sina folkrepresentanter i parlamentet!

Stockholm den 1 oktober 2008

Hans Wallmark (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-06
Yrkanden (1)