Utländska spelbolag

Motion 2001/02:Kr323 av Hans Stenberg och Susanne Eberstein (s)

av Hans Stenberg och Susanne Eberstein (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen vad som i motionen anförs om utländska spelbolag.

Motivering

Det blir allt vanligare att internationella spelbolag, skrivna på exempelvis Jersey, erbjuder spel i Sverige. Det händer att man exempelvis erbjuder spel på tävlingar som går på svenska travbanor. Eftersom de utländska spelbolagen inte har samma beskattning och dessutom inte betalar några avgifter till travbanorna för prispengar etc. kan de utländska spelbolagen erbjuda betydligt bättre odds till spelarna än exempelvis ATG eller Svenska Spel.

Den snabbt ökande omfattningen av svenska medborgares spel i utländska spelbolag innebär stora förluster både för staten och svenskt föreningsliv, som till stor del baserar sin ekonomi på lotteri- och spelinkomster. Det är därför angeläget att Sverige agerar kraftfullt internationellt för att hindra osund konkurrens från utländska spelbolag.

Stockholm den 3 oktober 2001

Hans Stenberg (s)

Susanne Eberstein (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)