Utlandssvenskars möjlighet att delta i allmänna val

Motion 2001/02:K285 av Holger Gustafsson (kd)

av Holger Gustafsson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utlandssvenskar, via Internet, skall ges möjlighet att deltaga i de allmänna svenska valen från och med år 2002.

Motivering

Det finns årligen tusentals utlandssvenskar som gör viktiga arbetsinsatser som vi har stor anledning att vara mycket stolta över och tacksamma för. Det gäller exempelvis hjälparbetare utsända av svenska statens myndigheter, Röda korset, Svenska kyrkans och frikyrkornas olika hjälporganisationer och många andra institutioner som representerar svenska folket. Det kan också gälla tillfälliga utlandsresenärer och utlandsboende pensionärer.

Samtliga är svenska medborgare och har sin medborgerliga och juridiska rätt att deltaga i de svenska allmänna valen, men alltför många har så lång resväg till närmsta svenska beskickning, där valproceduren är arrangerad, att det i praktiken innebär att varken tid eller pengar räcker till för att kunna deltaga i det svenska valet.

Det finns nu tekniska system, på Internet, som medger tillräckligt säker kontroll på personligt valdeltagande, genom att man uppger personlig identifikation med röstkortskod och personnummer. Valhemligheten bör också kunna säkras genom att registrerad röst inte kan härledas bakåt till den avlämnade personens ID. Även om säkerheten inte kan bli exakt lika hög som i svensk vallokal och på svensk poststation bör reformen genomföras, eftersom ev. felkällas storlek blir försumbar.

Att med hjälp av dator, uppkopplad mot Internet, och röstkortet kunna deltaga i de svenska allmänna valen skulle öka möjligheten till valdeltagande för alla utlandssvenskar som vill rösta men tidigare inte haft praktiska möjligheter. Reformen bör införas med början till valet 2002.

En åtgärd/möjlighet som denna skulle väsentligt förbättra den demokratiska processen och öka delaktigheten i det svenska politiska livet samt utgöra en markering av den uppskattning för utlandssvenskarnas insatser som vi alla känner.

Stockholm den 18 september 2001

Holger Gustafsson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11
Yrkanden (1)