Utnämningssystemet

Motion 2001/02:K203 av Rolf Gunnarsson (m)

av Rolf Gunnarsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utnämningssystemet för bl.a. landshövdingar/generaldirek­törer, ambassadörer m.m.

Motivering

Hur sker utnämningarna till exempelvis lediga landshövdingplatser? Blir det alltid den bästa/den mest kvalificerade för uppgiften som utnämns till exempelvis landshövding eller generaldirektör?

Svaret är, enligt min mening, nej. Det finns många exempel på direkta kopplingar mellan de politiska partierna då de vill omplacera folk, där kontakter med regeringen tas och där utnämning sedan sker av den aktuella personen. Efter det senaste valet kan man spåra sådana grunder för utnämningar av olika slag. Detta kan inte vara rätt. Samma sak med folk från kanslihuset. Det är inte en partibok (oavsett färgen på denna) som skall vara avgörande för att man skall erhålla ett arbete/uppdrag av den arten, det skall vara kvalifikationerna. Att personer blir utslagna i riksdagsvalet – att folk inte vill ha den eller den personen kvar i riksdagen – skall inte vara en grund för att bli utnämnd t.ex. till landshövding eller generaldirektör.

Det kan också synas konstigt att regeringen tar sig an utslagna politiker – de politiker som folket röstat bort ur riksdagen – och ger dem direkta välbetalda uppdrag.

Det här bör förändras. Jag hade inte klart för mig – förrän jag kom in i det politiska arbetet på nivån som riksdagsledamot – att utnämningarna gick till som här redovisats.

Stockholm den 18 september 2001

Rolf Gunnarsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)