Utökade möjligheter för Tullverket att ingripa vid misstänkt utförsel av stöldgods

Motion 2017/18:1723 av Karin Enström (M)

av Karin Enström (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över utökade möjligheter för Tullverket att ingripa vid misstänkt utförsel av stöldgods och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under 2016 uppgick värdet av stulna svenska båtmotorer till omkring 200 miljoner kronor. Polisen uppgav före hösten 2017 att siffrorna för 2017 är än mer alarmerande. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) polisanmäldes över 50 procent fler stölder det första kvartalet 2017 än under det första kvartalet 2016. För de sex första månaderna 2017 är ökningen drygt 20 procent.

I Polisregion Stockholm har stölderna under första halvåret 2017 ökat med 47 procent och i Polisregion väst har de ökat med 67 procent jämfört med samma period förra året. Det bör noteras att vi inte har sett höstens siffror än, hösten som i regel brukar vara den period på året då sjörelaterade stölder men också inbrott till antalet är som högst.

Enligt aktörer som Tullverket och försäkringsbolag saknas det idag befogenheter och resurser att kontrollera varor till ett annat EU-land. Undantaget är om varan omfattas av ett förbud mot utförsel, exempelvis vapen, narkotika eller krigsmateriel. Om Tullverket påträffar stulna varor, i enlighet med gällande befogenheter, tillkallas polis som tar över ärendet.

För att minska stölder av båtmotorer och stölder i allmänhet behöver regeringen se över Tullverkets möjligheter att ingripa vid misstänkt utförsel av stöldgods. Till exempel bör det finnas möjligheter att undersöka fordon utan konkreta misstankar om brott.

Karin Enström (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)