Utökning av antalet utbildningsplatser för läkarstudenter

Motion 2016/17:870 av Tomas Eneroth och Monica Haider (båda S)

av Tomas Eneroth och Monica Haider (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utöka antalet utbildningsplatser för läkarstudenter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I många landsting råder det brist på läkare vilket gör att patientsäkerheten äventyras för att bemanningen är för låg och många patienter får vänta onödigt lång tid för att få tid hos läkare. Konkurrensen är stor idag hos de högskolor som har läkarutbildningar. Därför väljer även ett stort antal att studera utomlands för att bli läkare. Rekrytering sker även där utländska läkare ges möjlighet att få komma till landet för att få arbeta som läkare.

Genom att öka antalet platser på läkarutbildningarna i landet, men även tillåta andra skolor att öppna möjligheten, kan man tillgodose det behov som bl.a. de olika landstingen har när det gäller att tillsätta platser som idag är vakanta.

Med detta bör regeringen säkerställa att det finns läkarutbildning i hela landet samt möta upp det uppkomna behovet av antalet utbildningsplatser.

Tomas Eneroth (S)

Monica Haider (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)