Utökning av ROT-avdraget

Motion 2014/15:1672 av Penilla Gunther (KD)

av Penilla Gunther (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utökning av ROT-avdraget till att omfatta även anläggningsarbeten.

Motivering

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten och ger rätt till rotavdrag om det utförs i, eller i nära anslutning till, en bostad som man äger och bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad eller en bostad som en person äger men som föräldrarna bor i.

Något som många efterfrågat, men som ännu inte räknats in i ROT-avdraget, är möjligheten till anläggningsarbeten som till exempel plattsättning, reparation av gångar och murar eller grävning. Det är därför hög tid att det införs i reglerna för ROT-avdraget, för att öppna nya marknader och därmed skapa fler förutsättningar för vita arbetstillfällen.

.

Penilla Gunther (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-07 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)