Utredning om inlåsningseffekterna av reavinstskatten på bostäder

Motion 2016/17:2405 av Mikael Eskilandersson och Sara-Lena Bjälkö (båda SD)

av Mikael Eskilandersson och Sara-Lena Bjälkö (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda inlåsningseffekterna av reavinstskatten på bostäder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Om man säljer sin bostad och då får en vinst, vilket de allra flesta som säljer får, så ska denna beskattas. Man kan därefter skjuta upp skatten genom att begära uppskov, för att på så sätt kunna använda pengarna för att införskaffa en annan bostad. Om den nya bostaden säljs så måste den uppskjutna reavinstskatten betalas. Om man äger en bostad där man tagit med sig en stor reavinst så blir man alltså inlåst av det ofta mycket höga belopp som man måste betala i skatt vid en försäljning och detta minskar rörligheten på bostadsmarknaden. Äldre personer kan också välja att bo kvar i stora hus och lägenheter för att undvika att utlösa en reavinst. Detta påverkar då tillgången på bostäder och i ett läge där bostadsbristen blir allt mer akut bör alla möjliga lösningar undersökas. Därför skulle det vara bra med en utredning som syftar till att svara på frågan om ett borttagande eller förändring av reavinstskatten skulle kunna skapa fler lediga bostäder. 

Mikael Eskilandersson (SD)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)