Utvärdera promillegränsen på sjön

Motion 2014/15:1294 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utvärdera den nya promillegränsen på sjön.

Motivering

När man inför nya regler och lagar är det viktigt att man sedan gör en uppföljning och ser om den nya lagen verkligen har bidragit till färre olyckor på sjön som då många hävdade när man införde de nya reglerna.

Det är också viktigt att man redovisar hur arbetet med övervakningen har gått och hur man planerar den framtida övervakningen. Lagar som införs måste följas upp och utvärderas.

.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-07 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)